Odszkodowania za słupy elektryczne i urządzenia przesyłowe

Właścicielom nieruchomości, a szczególnie osobom będącym właścicielami ziemi, na której bez ich zezwolenia postawiono zarówno w ostatnich latach jak i w okresie PRL-u słupy elektryczne lub inne urządzenia przesyłowe przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania. Większość właścicieli ziemi nie zdaje sobie sprawy, że powstałe ograniczenia wymagają zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy wyrównującej często wieloletnią szkodę wynikającą z ograbienia pełnego dostępu do gruntu, którego są właścicielami. Przedsiębiorstwom energetycznym w żadnej mierze nie zależy na zapłacie kwoty wyrównującej uszczuplenie dostępu do gruntu ze względu na fakt, że wysokość odszkodowań w znacznym stopniu uszczupli budżet właścicieli zakładów energetycznych. W prawdzie odszkodowania mogą odbić się podwyżką energii elektrycznej, co jednak nie zwalnia odpowiedzialnych za postawienie urządzeń do zapłaty roszczenia za okres 10 lat wstecz jak i uregulowania przesyłu i korzystania z urządzeń na przyszłość. Bezumowne korzystanie z gruntu jest ściśle uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego i pozwala na skuteczne kierowanie wniosków do właścicieli urządzeń celem zapłaty odszkodowania.