Odszkodowania i wynagrodzenia za słupy – informacje

Przepisy kodeku cywilnego zobowiązują właściciela urządzeń przesyłowych do zapłaty wynagrodzenia i odszkodowania. Jednak te same przepisy pozwalają zobowiązanemu skutecznie uniknąć finansowego regulowania roszczeń. Praktyka zasiedzenia słupów ( wybudowane powyżej 30 lat wstecz) jest regułą. Na uzyskanie wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu mogą liczyć wyłącznie właściciele słupów które obecnie są budowane, słupów i linii remontowanych i posadowionych nie później, niż 30 lat temu tj; w 1983 r. Pozostali muszą się pogodzić i znosić istniejący stan. Pozostaje czekanie na nową ustawę.

Projekt jest dostępny. Znajduje się w komisjach sejmowych. W ciągu ostatniego roku bez procesu sądowego monopolista PGE z centralą w Lublinie nie wypłaca żadnych pieniędzy. Nawet jeśli właścicielowi ziemi na której „rosną” słupy na środku pola należy się wynagrodzenie zakład energetyczne bez wyroku sądowego nie zapłaci przysłowiowej złotówki. PGE przyjęło absolutnie niezmienną strategie wcześniej rzadziej stosowaną, bez wyroku sądu nie płacimy. Uprawnieni mogą składać wnioski do sądu o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu. Koszty sprawy to; 40,00 zł opłata od wniosku i powołanie biegłego około 1 200.00 zł.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 124 i następne kwestie odszkodowań za obecnie budowane i remontowane słupy skutecznie regulują. Przepisy wskazują kto i na jakich warunkach uzyska naprawienie szkody poprzez uzyskanie świadczenia pieniężnego. W ogromnej większość właściciele gruntów „za stare słupy” nie mają podstaw ubiegania się o wynagrodzenie.