ODSZKODOWANIA OSTROŁĘKA, ODSZKODOWANIA ŁOMŻA,Ostrów Mazowiecka, Maków Mazowiecki, Pułtusk

Odszkodowanie za urządzenia przesyłowe

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na rynku zajmujemy się dochodzeniem należnych odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu nie uregulowanych stanów prawnych urządzeń przesyłowych. W naszym kraju w ogromnej większości szczególnie słupy i linie energetyczne zostały postawione bez uzyskania należnej zgody od właściciela nieruchomości. Zapotrzebowanie na energię elektryczną było tak ogromne, że w okresie ich budowy i instalacji szczególnie w latach – 60- tych i 70 – tych rzadko pytano właściciela o zgodę i warunki ich usytuowania. A nawet jeśli to ten często nie miał realniej możliwości przeciwstawiania się ich posadowieniu.

Przedsiębiorstwa państwowe, którymi były zakłady elektroenergetyczne, wodnokanalizacyjne, ciepłownicze i inne wykonywały zadania państwowe z pogwałceniem praw właścicieli ziemi. Bez uzyskania zgody a więc bezprawnie pobudowano setki kilometrów ;
- linii elektroenergetycznych,
- przepływów ciągów wodnych, kanalizacyjnych,
- przesyłu pary, gazu oraz innych substancji energetycznych,

Władza totalitarna w okresie PRL nie tolerowała kroków podjętych przez poszczególnych właścicieli nie zgadzających się z montażem urządzeń. Doprowadziło to do stanu w wyniku którego do dnia dzisiejszego infrastruktura przesyłowa pozostaje bez regulacji prawnej i nie znajduje żadnego odniesienia w księgach wieczystych właścicieli gruntów. Powyższy stan w ogromnej większości pozwala na uzyskanie odszkodowania i wynagrodzenia od właścicieli urządzeń.

Odszkodowania i wynagrodzenia

   Obecnie najczęściej nowymi właścicielami wciąż eksploatowanych urządzeń są spółki akcyjne lub spółki z.o.o. nazywane przedsiębiorstwami przesyłowymi. Poza sporem pozostaje, że będąc zobowiązane do zapłaty niechętnie regulują należne roszczenia. Równie rzadko wykazują inicjatywę zmierzającą do uregulowania kwestii finansowych, pomimo tego, że milionom odbiorców naliczane są dodatkowe opłaty przesyłowe.

Brak regulacji przesyłu uprawnia właścicieli gruntów do składania wniosków o zapłatę ;
     1. Odszkodowania.

     2. Wynagrodzenia za ;
       a. bezumowne korzystanie z gruntu.
       b. służebność przesyłu.
Copyright 2010 Doradztwo Prawne Michał Adamkowski ul. Gorbatowa 3/10 07-400 Ostrołęka tel.: 029-764-48-46 kom.:608-023-022 mail: michal1709@wp.pl.