• Bezpieczeństwo Twojej rodziny!

  Bezpieczeństwo Twojej rodziny!

  -pełna satysfakcja

  -poczucie godności

  -radość najbliższych

 • Wypadki samochodowe

  Wypadki samochodowe

  -odszkodowania

  -naprawy pojazdu

  -pełnomocniactwa

 • Dobra współpraca

  Dobra współpraca

  -szybka realizacja

  -skuteczność

  -profesjonalizm

 • Odszkodowania za słupy

  Odszkodowania za słupy

  -odszkodowania

  -bezumowne korzystanie

  -służebność przesyłu

 • Wypadki w pracy

  Wypadki w pracy

  -odszkodowania

  -renty

  -pomoc prawna

Odszkodowanie za rażące niedbalstwo

Październik 21st, 2015   •   Możliwość komentowania Odszkodowanie za rażące niedbalstwo została wyłączona   

W sprawie niezwykle ważne jest ustalenie czy na powstałe okoliczności wpływ miał mechanik przyjmujący pojazd do naprawy. Wydaje się, że tak. Pojazd nie został należycie i w czasie naprawiony co sprawia, że właścicielowi pojazdu przysługują określone roszczenia. Nie wykonanie zobowiązania czyli nie przywrócenie stanu pierwotnego funkcji i sprawności auta powoduje obowiązek zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, odszkodowania na rzecz właściciela. Czy mechanik zachował się bezprawnie to oceni sąd. Z pewnością nie dołożył wymaganej, należytej staranności. W pojęciach kodeksowych najczęściej w połączeniu pojawia się zwrot „rażące niedbalstwo” lub „wina umyślna”. Konsekwencją wykazania jednego z wymienionych skutków jest otwarta droga do odszkodowania. Trzeba pamiętać, że przyjmujący zobowiązanie odpowiada za szkodę wyrządzoną zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej. Czy mechanik miał zamiar wyrządzenia właścicielowi szkody z powodu opóźnienia naprawy to kwestia ocena. Na pewno z powodu lekkomyślnego potraktowania klienta do niej doprowadził . Nie ulega wątpliwości, że zabrakło należytego wykonania zobowiązania. Sadzę jednak, że wybór długiej i drogiej drogi sądowej warto zastąpić zawarciem stosowanej ugody pozasądowej. Wzajemne ustępstwo w postaci pisemnej ugody uchylającej spór to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie.