BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo dokonanych wypłat przez TU

Nieustanny i niczym nieograniczony dostęp do prowadzenia sprawy jest podstawową zaletą reprezentacji interesów. Z postępami i efektami zleconego dochodzenia roszczenia zapoznaje się sam Poszkodowany czytając bieżącą dokumentacje w biurze firmy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości otrzymuje kopie stanowisk zajmowanych przez zobowiązane do zapłaty Towarzystwa Ubezpieczeń. Nie zależnie od etapu sprawy TU kieruje do pełnomocnika kolejne wnioski do których ma pełny wgląd Poszkodowany.

Niezależnie od etapu sprawy TU kieruje do pełnomocnika kolejne wnioski do których ma pełny wgląd Poszkodowany. Czynnikiem zasadniczym podkreślającym uczciwość i wiarygodność firmy jest, że często Poszkodowany otrzymuje już wymagane środki finansowe na konto a o ich wysokości pełnomocnik zostaje poinformowany dopiero w późniejszym piśmie. Zdarza się bowiem w praktyce TU, że pilnując ustawowych terminów najpierw realizują świadczenie a następnie przesyłają decyzje o wypłacie. Posiadanie środków na własnym koncie i przejrzystość dokonywanych operacji gwarantuje uczciwość uzyskania odszkodowania.