MEDIACJE SĄDOWE

Mediacje sądowe

Oprócz pomocy prawnej firma prowadzi mediacje sądowe w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Polski ustawodawca wprowadził przepisy dotyczące mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów poza salą sądową. Mediacja daje szansę na rozmowę, porozumienie i znalezienie zadowalającego obie strony ugodowego rozwiązania często wieloletniego i poważnego sporu. Spotkanie z mediatorem sądowym gwarantuje prywatność i bezpieczeństwo. Bez zgody stron w rozmowach osoby trzecie nie biorą udziału. Postępowanie z zasady ma bardzo prosty przebieg w przeciwieństwie do sali rozpraw, gdzie strony czują się sparaliżowane i onieśmielone. Spotkanie u mediatora pozbawione jest ciężaru sali sądowej wynikającego z ogromnego stresu i lęku.

Zalety mediacji:

 • dobrowolność, swoboda
 • prostota procedur i szybkość postępowania
 • neutralność i poufność, spotkanie w siedzibie mediatora
 • własny wybór dowodów
 • budowanie porozumienia i niwelowanie napięć
 • strony decydują o ostatecznym wyniku
 • niskie koszty

Cel mediacji

Mediacja ma na celu wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie sporu a nie ustalić kto ma racje. Służy złagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu. Mediator nie narzuca stronom rozwiązania sporu ale pomaga w alternatywnym znalezieniu pojednania. Najczęściej zadawane pytania na które można uzyskać odpowiedź po wcześniejszym kontakcie z mediatorem:

 • Kim jest mediator?
 • W jakich sprawach może być prowadzona mediacja?
 • Kiedy prowadzi się mediacje i jak przebiega?
 • Co powinna zawierać umowa mediacyjna?
 • Czy tylko na zlecenie sądu odbywa się mediacja?
 • Kiedy następuje wszczęcie postępowania?
 • Co powinien zawierać wniosek o przeprowadzenie mediacji?
 • Jakie są koszty postępowania?
 • Czy wystarczy samo zawarcie ugody przed mediatorem?