TWOJE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane przez poszkodowanych pytania, na które można bezpłatnie uzyskać odpowiedź przez kontakt z likwidatorem szkody:

 • Czy otrzymam odszkodowanie jeśli nie wezwałem
  na miejsce zdarzenia Policji ?
 • Czy należy mi się odszkodowanie jeśli sprawcą wypadku był
  członek rodziny?
 • Kto i na jakiej podstawie wypłaca roszczenie?
 • Jakie dokumenty są niezbędne do skutecznego uzyskania odszkodowania?
 • Jakie koszty poniosę w związku z prowadzeniem sprawy?
 • Jak długo potrwa dochodzenie należnego zadośćuczynienia?
 • A co wtedy gdy nie zapadł jeszcze wyrok w sądzie?
 • Co decyduje o wysokości przyznanego odszkodowania?
 • Czy w świetle doznanych obrażeń mam prawo do renty?
 • Jaką rentę i jakiej wysokości mogę uzyskać, gdy z powodu obrażeń przestałem pracować zawodowo?
 • Czy renta z ZUS i KRUS nie koliduje z rentą z TU?
 • Kiedy i w jakiej formie następuje rozliczenie z firmą?